top of page

Každou sekundu se na světe použije 160 tisíc plastových tašek

Jejich rozložení trvá více než 25 let, u plastových láhví až 450 let. Nebo se nerozloží vůbec.

DSC09861.jpg

Co je ZERO WASTE?

Zero waste neboli nulový odpad neboli bezodpadovost. Jedná se o předcházení vzniku odpadu na jakékoliv úrovni a v jakémkoliv smyslu. Ano, dnes je řeč především o nevytváření odpadu z obalů, ale pokud budeme více filosofičtí můžeme mluvit i o redukci odpadu, který jsme si vytvořili a nashromáždili ve svých hlavách.

Pokud již nějaký odpad vytvoříme, snažíme se ho dále využívat, ať už k nákupu, skladování, přenášení nebo ho upcyklujeme, tedy vytvoříme z něj věc s jiným leckdy vyšším užitkem. 

Jde vlastně o to, abychom byly jako příroda sama, která to co vytvoří je schopná také zpracovat v uzavřeném cyklu. A pokud chceme být jako příroda sama, tak také chceme, aby naše půda, voda, vzduch, zvířata, rostliny a my samotní jsme byli zdraví.

Naše planeta

V dnešní době se to na nás valí ze všech stran. Tématům jako globální oteplování, přírodní katastrofy, vymírání živočišných druhů, znečištění vod, půdy a ovzduší, se těžko vyhneme, a to jak ve zprávách, na sociálních sítí  nebo v rozhovoru s přáteli.

Jsme v době, kdy je nejvyšší podíl CO2 v atmosféře za celou existenci lidstva, takovýto podíl zde byl naposledy před několika miliony let a nic o něm nevíme. Dalším alarmujíciím faktem je, že od roku 1961 se teplota globálně zvýšila o 1 stupeň Celsia, v ČR dokonce o 2 stupně.

Věříme, že jedním z důležitých kroků je začít sám u sebe, tím poté ovlivňujeme své okolí, tvoříme stejně smýšlející skupiny a ještě větších skupiny a začneme tím tvořit tlak na změnu systému, na ty nahoře, kteří nakonec stejně musí vše povolit/zakázat, uvolnit prostředky na technologie a výzkum, apod. Pokud neukážeme co chceme a jak smýšlíme, tak jsme v tom sami.

Začít lze právě u nás bezobalovým nákupováním a cestou k zero waste.

ishan-seefromthesky-790196-unsplash.jpg

Jak dosáhnout zero waste?

Bezodpadová pyramida 5R

1. ZAMÍTNOUT (REFUSE)

Zamítněme jednorázové plastové výrobky a nosme si svůj zero waste set. Dávejme najevo, že tyto praktiky nepodporujeme a ptejme se po alternativách. Zamítněme cetky zdarma jako jsou reklamní a dárkové balíčky, které nám pouze zvyšují nepořádek doma a hned se rozbijí. Nalepme si na schránku, že nechceme dostávat žádné reklamní prospekty a odhlašme magazíny, které stejně nečteme nebo jsou přístupné online. Nepřijímejme letáky, vizitky, balme svačiny do znovupoužitelných obalů a hlavně vše plánujme.

2. ZREDUKOVAT (REDUCE)

Dávejme přednost kvalitě před kvantitou; množtví zážitků před hromaděním věcí; vlastněme pouze to, co často používáme a opravdu potřebujeme - v opačném případě se těchto věcí zbavme. Nevyhazujme, ale nabídněme dál. Vyhněme se médiím a jejich honu za naší neuvědomělou spotřebou a produkcí falešných nestálých potřeb. Mějme méně starostí, uklízení, skladování. Buďme minimalisti.

3. ZUŽITKOVAT (REUSE)

Když se vyčerpá životnost a účelnost produktu, vdechněme mu nový život, buďme kreativní, naučme se upcyklovat. Opravujme, dobíjejme, zachraňujme, vracejme. Spotřebovávejme a užívejme společně - byt, auto, nářadí, kancelařské prostory, atd.

4. ZRECYKLOVAT (RECYCLE)

Recyklace je až předposlední krok v snižování odpadu. Zero waste je založena na prevenci vzniku odpadu, ne na recyklaci. Pokud nevíme, zda recyklujeme správně, dejme si snahu a zjistěme si co a jak se recykluje a jaké možnosti jsou v naší obci.

5. ZKOMPOSTOVAT (ROT)

S radostí zkompostujme zbytek a nenechme cenný biologický odpad hnít na skládkách, kde při rozkladu vznikají škodlivé skleníkové plyny. Zvažme naše možnosti a pusťme se do toho.

bottom of page